Alegria Hälsa och Utbildning

Föreläsning Kommunikation och handledning

Det är så roligt att föreläsa tycker jag. Idag hade vi en superbra morgon, jag och eleverna på Consensum VUX. Vi diskuterade kommunikation och handledning utifrån dels att leda en komplementärmedicinsk metod och dels utifrån att vara handledare till elev på APL.

 

Du får gärna använda dig av min presentation om du vill. Där det står Fallbeskrivning är detta fallbeskrivningar från min och Saras bok i Vårdpedagogik och handledning som kommer till försäljning i dagarna!

 

http://www.alegriahou.se/Powerpoint/Kommunikationochhandledning170102.pdf

 

 

undefined

Vårdpedagogik och handledning

Nu går den att beställa, vår nya bok i Vårdpedagogik och handledning!!

Vårdpedagogik och handledning beskriver den pedagogiska roll som vårdpersonal kan ha och vilken plats kommunikation, motivation, lärande, handledning och bedömning kan ha inom vården. Boken beskriver även hur vårdpedagogik och handledning kan användas i relation till både vårdtagare, kollegor och omgivning. Vårdpedagogik och handledning behandlar frågor som:

• Hur kan man anpassa sin kommunikation efter olika situationer?
• Hur lär man sig något och hur kan man använda den kunskapen inom vården?
• Vilka sätt finns det att motivera en vårdtagare eller kollega?
• Vad innebär handledningsprocessen och rollen som handledare?

Vårdpedagogik och handledning följer kursens centrala innehåll och varje kapitel har en engagerande inledning samt sammanfattning och instuderingsfrågor. Boken uppmuntrar till reflektion och diskussion under varje kapitel. Det gör att eleverna uppmanas att fundera kring och föreställa sig hur de kan använda sin kunskap. På det sättet blir pedagogiken och handledningen ett verktyg att ta med sig för att aktivt använda i vårdyrket.

https://www.gleerups.se/40695918-product

 

undefined

Handledarutbildning

Nu är manuset till boken Vårdpedagogik och Handledning snart klart. Jag har skrivit boken tillsammans med fantastiska Sara Eweson och den kommer att finnas till försäljning sommaren 2017. Boken utgår från kursen "Vårdpedagogik och handledning" som är skriven för gymnasieskolan men kan med fördel även användas på olika handledarutbildningar.

Vi erbjuder även handledarutbildning för undersköterskor som ska handleda elever från Vård och omsorgsprogrammet på sin APL. Hör av dig om du vill ha mer information.

 

stina@alegriahou.se

Newer posts → Home ← Older posts