Det är alltid lika nervöst att läsa recensionen från BTJ (bibliotekstjänst) när jag har skrivit en ny bok. När biblioteken ska köpa in en bok så tittar de först på BTJs recension. Om den är bra köper de in boken. Så det känns viktigt att ha en bra recension från dem. Och nu har den kommit, recensionen på boken Vårdpedagogik och handledning. Och jag är så glad för deras uppfattning!! Jag citerar:

 

Boken vänder sig till gymnasiestuderande (kursen Vårdpedagogik och handledning) och till personer som läser på
YH-utbildningar inom vård och omsorg samt handledarutbildningar. Varje kapitel innehåller fallbeskrivningar,
övningar, frågor att diskutera och instuderingsfrågor. Vårdpedagogik och handledning är indelad i två delar där den
första behandlar mötet mellan undersköterska och patient eller brukare. Den andra delen tar i huvudsak upp
handledning, både att få handledning och att själv vara handledare efter ett tag i yrket. Även olika modeller för
kvalitetsarbete beskrivs. Det är en bra introduktion till ämnen som konflikthantering, planering av samtal,
motiverande samtal, kroppsspråk och många andra ämnen som berör kommunikationen mellan yrkespersonen och
mottagaren av vården/omsorgen, samt mellan olika yrkeskategorier. Boken innehåller en hel del färgfotografier,
har ett praktiskt anslag och ett lättillgängligt språk samt är lätt att orientera sig i tack vare att såväl
innehållsförteckningen som layouten är tydlig.

 

undefined