Hade en intressant lektion med eleverna på Consensum om massage och hälsa häromdagen. Ta gärna del av min presentation :)

 

http://www.alegriahou.se/Powerpoint/Massageochhalsa170915.pdf