Behöver du lite ny input till dina kurser i nästa läsår? Eller ska du undervisa i någon kurs som du inte har undervisat i tidigare? Beställ kurslitteratur redan nu så kan du titta igenom innehållet under sommaren :). Kontakta förlaget för att få ett referensexemplar.

Jag har skrivit följande böcker:

Hälsopedagogik
NA-förlag. ISBN: 9789198024715
undefined

 Kontakta jonas@naforlag.se för referensexemplar


Friskvård och hälsa
NA-förlag. ISBN: 9789198024746
undefined

 Kontakta jonas@naforlag.se för referensexemplar


Komplementärmedicin
Gleerups Utbildning. ISBN: 9789140694102

undefined

Kontakta malin.arnberg@gleerups.se för referensexemplar


Vårdpedagogik och handledning
Gleerups Utbildning. ISBN: 9789140695918
undefined

 Kontakta malin.arnberg@gleerups.se för referensexemplar

 

Ergonomi
Gleerups förlag. ISBN: 9789140697165
Kommer sommaren 2018

undefined

Kontakta malin.arnberg@gleerups.se för referensexemplar

 

Hälsa
Lära förlag. ISBN: 88621-44-3
undefined